Verruiming Vaargeul

In de vaargeul van de Westerschelde liggen elf natuurlijke drempels. Schepen met een grote diepgang, met name containerschepen, moeten wachten op een gunstig getij om daaroverheen van en naar Antwerpen te kunnen varen. Kortere wachttijden maken de haven van Antwerpen aantrekkelijker. Een goed florerende haven is van belang voor de welvaart langs de Schelde. Vlaanderen en Nederland gaan de vaargeul daarom verdiepen en verbreden. Schepen met een diepgang van 13,10 meter kunnen dan onafhankelijk van het getij doorvaren naar de haven van Antwerpen. De besluitvorming over deze maatregel wordt nu in Nederland en Vlaanderen voorbereid.